GOOGLE ADWORDS - J Media

GOOGLE ADWORDS

Dịch vụ

GOOGLE DISPLAY NETWORK

Google Display Network (Quảng cáo mạng hiển thị Google) là một mạng quảng cáo hiển thị toàn cầu, tiếp cận hơn 90% người dùng mạng internet trên toàn thế giới với hơn 1 ngàn tỷ lượt hiển thị phục vụ hơn 1 tỷ người dùng mỗi tháng…

Dịch vụ

GOOGLE SEARCH

Google Search trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống công nghệ thông tin. Đặc biệt, nó đang ngày càng được cải thiện và số lượng lẫn chất lượng tìm kiếm, hiển thị. Sự phát triển mạnh mẽ của google search gắn liền với tốc độ phát triển của công nghệ toàn cầu làm thay đổi dịch vụ SEO…